** Otevírací doba **

TISK - KOPÍROVÁNÍ - SCANOVÁNÍ (do velikosti A3)

Tiskněte s námi on-line
Svoje soubory ve formátu pdf pošlete na e-mail obchod@pajabzenec.cz nebo přineste na paměťovém médiu flashdisk, karta, CD/DVD.


KNIŽNÍ VAZBA (šitá, lepená, kroužková) seminárních, bakalářských, diplomových, ročníkových a závěrečných prací.

RAZÍTKA A VIZITKY, POZVÁNKY

LAMINACE do A3 - diplomy, certifikáty, rodinné foto, rodné listy apod.